EU flag-Erasmus+_vect_POS.jpg
NURSING in ENGLISH

DEUTSCH
für PFLEGE
szs beroun.png
Ve spolupráci s Rehabilitační nemocnicí Beroun byla vytvořena konverzační příručka "Komunikace s anglicky mluvícím klientem pro zdravotní sestry", která je určena pro studenty Střední zdravotnické školy Beroun, ale i pro zaměstnance partnerských institucí školy (RN Beroun a Nemocnice Hořovice). Příručka vznikla na základě požadavků sester přímo z RN Beroun, které jsme zjistili na základě dotazníkového šetření. Zároveň jsme při tvorbě příručky spolupracovali s řadou odborníků z praxe, ale i se zahraničními lektory z jazykové školy English in Margate. Příručka tak sleduje přesně posloupnost ošetřovatelského procesu příjmem klienta počínaje a jeho propuštěním a edukací konče. Příručku si můžete stáhnout na našem webu (kliknutím na odkaz výše) nebo pokud dáváte přednost tištěné podobě, kontaktujte nás. Rádi se s Vámi domluvíme na jejím zprostředkování.
"Zlepšení kvality výuky ošetřovatelství v angličtině a zavedení výuky předmětu ošetřovatelství v němčině na Střední zdravotnické škole Beroun"
Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie. Za obsah webových stránek odpovídá výlučně autor. Webové stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
financováno z.png
"The improvement of Nursing in English teaching and Introducing of Nursing in German at the Secondary Medical School in Beroun"
This project is funded by Erasmus+ programme of the European Union. The European Commission support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one