EU flag-Erasmus+_vect_POS.jpg
NURSING in ENGLISH

DEUTSCH
für PFLEGE
szs beroun.png
gls berlin logo.png
Studentkami v Berlíně
Posledních čtrnáct dní školního roku 2015 / 2016 jsme se s kolegyní zúčastnily studijního jazykového pobytu v Berlíně. Pobyt byl organizován v rámci projektu Erasmus +, do kterého se zapojila naše škola – Střední zdravotnická škola v Berouně. Cílem pobytu  bylo seznámit se s výukovou metodou CLIL a osvojit si základy odborné němčiny v oblasti ošetřovatelské péče. Tyto nabyté znalosti by měly být nadále využity při přípravě a realizaci nového předmětu na naší škole – Ošetřovatelství v němčině.
 
A jak tedy vypadá studentský život byť jen na čtrnáct dní a po čtyřicítce? Do Berlína jsme se nechaly odvézt stylově dopravcem Student Agency. Cesta  moderním autobusem s klimatizací, kafíčkem a příjemnou průvodkyní rychle uběhla a již jsme vystupovaly na berlínském  centrálním autobusovém nádraží ZOB.

V jedné ruce držíc plánek s popisem cesty, jak se dostat do jazykové školy, a ve druhé ruce kufr (samozřejmě na kolečkách), vrhly jsme se „do víru“ německé metropole. Podle plánu měla cesta z nádraží do jazykové školy trvat zhruba čtyřicet minut. Zvládly jsme to za tři hodiny. Vyzkoušely jsme snad všechny veřejné dopravní prostředky, svoji fyzičku i trpělivost. Před devátou večer jsme vstoupily na území campu GLS – vyhlášené jazykové školy v Berlíně.
 
Dvoulůžkový, moderní, čistý a stylově zařízený apartmán ničím nepřipomínal studentské koleje, které jsme zažívali my jako studenti před dvaceti lety. Začaly jsme se těšit na příští den.

Během osvěžující snídaně jsme si hlídaly čas, abychom nezmeškaly vstupní testy. Podle harmonogramu prvního dne nás čekaly ještě osobní pohovory s lektory a poté rozřazení do jednotlivých tříd. Chvíle čekání na výsledky jsme strávily spolu s ostatními studenty v lounge v přízemí hlavní budovy campu. Bylo patrné, že jsme tady všichni nováčkové. Seděli jsme potichu, jen jsme po sobě pokukovali a možná odhadovali, z jaké země pocházíme.

Po půlhodince čekání nás přivítali zástupci vedení školy a lektoři. Zařazení do tříd proběhlo podle dosažené úrovně z testů a pohovorů (A0 – C1). Přistoupily jsme do tříd, kde výuka již probíhala. Následovalo krátké vzájemné představování. Ocitly jsme se tak mezi mladými lidmi (s věkovým průměrem dvacet let), kteří pocházeli z různých zemí. Spolužáky a spolužačkami se nám stali Poláci, Brazilci, Švédové, Francouzi, Korejci a Holanďané. Už po prvním dnu jsme došly k závěru, že je příjemné stát se po dvaceti letech opět studentkami. Naši spolužáci a spolužačky byli příjemní a motivovaní.

Výuka probíhala každý všední den ve dvou blocích. Dvě hodiny dopoledne, poté půl hodiny přestávka a navazující další dvě hodiny. Po intenzivním snažení následoval oběd v areálu campu. V naší třídě vedla první blok pětadvacetiletá Uli, druhý blok dáma středního věku Anja. Lektorky se lišily nejen věkem, ale i přístupem k výuce a používanými metodami výuky. Společnou a neodmyslitelnou pomůckou byly interaktivní tabule. Třikrát v týdnu odpoledne jsme se s kolegyní účastnily individuálního kurzu odborné němčiny, němčiny pro ošetřovatelskou péči. Výuku vedl angažovaný lektor Markus. Měl již za sebou tříleté zkušenosti s výukou němčiny pro cizince právě v oblasti ošetřovatelské péče. Na každou hodinu měl pro nás připraveny ukázky učebních materiálů. Seznámil nás s různými metodami a  postupy, které on sám při výuce používal a které se mu osvědčily.

V odpoledních hodinách jsme se snažily rozhýbat svoje těla procházkami po čtvrti, kde se nacházel náš campus. Prenzlauer Berg je vyhlášená část čtvrti Pankow na severovýchodě Berlína. Většinu zástavby tvoří činžovní domy staršího data s nepříliš upravenými předzahrádkami a širokými ulicemi osázenými lípami. Na konci června byly všechny lípy v plném květu. Jejich vůně byla patrná na každém kroku a přispívala tak k zútulnění této části velkoměsta. Odpolední toulání naší čtvrtí jsme vždy zakončily v Kaštanové ulici posezením v jedné z mnoha hospůdek. Kaštanová ulice je vyhlášenou gurmánskou ulicí Berlína.

 Jazyková škola nabízela v odpoledních a večerních hodinách pro své studenty různé semináře, přednášky a exkurze. Nenechaly jsme si ujít přednášku o poválečném vývoji Spolkové republiky Německo, seminář o malířství od dob Dürera až po současnost nebo exkurzi poděl berlínské zdi.

I o víkendech byl pro studenty připraven bohatý kulturní, vzdělávací nebo sportovní program. Lákavá byla nabídka cyklovýletu k Berlínským jezerům, ale nakonec jsme daly přednost pohodlnému cestování vlakem do města německé reformace Wittenbergu. Upravené, poklidné město bylo protipólem pulzujícího, kosmopolitního Berlína.

Po čtrnácti dnech strávených mezi příjemnými a zajímavými lidmi s intenzivní výukou němčiny a užíváním si velkoměsta všedního dne jsme se těšily domů. Těšily jsme se na své rodiny, začínající prázdniny, české léto a také na to, že by nebylo vůbec špatné se třeba zase po roce do jazykové školy v Berlíně vrátit. J
 
Prezentace  22.98MB
Campus

Campus

GLS Berlin
Campus

Campus

Atrium
Ubytování

Ubytování

Kuchyňka

Kuchyňka

"Zlepšení kvality výuky ošetřovatelství v angličtině a zavedení výuky předmětu ošetřovatelství v němčině na Střední zdravotnické škole Beroun"
Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie. Za obsah webových stránek odpovídá výlučně autor. Webové stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
financováno z.png
"The improvement of Nursing in English teaching and Introducing of Nursing in German at the Secondary Medical School in Beroun"
This project is funded by Erasmus+ programme of the European Union. The European Commission support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one