EU flag-Erasmus+_vect_POS.jpg
NURSING in ENGLISH

DEUTSCH
für PFLEGE
szs beroun.png
NÁZEV PROJEKTU: "Zlepšení kvality výuky ošetřovatelství v angličtině a zavedení výuky předmětu ošetřovatelství v němčině na Střední zdravotnické škole Beroun"

DÉLKA PROJEKTU: 2 roky

REALIZAČNÍ OBDOBÍ: červen 2015 - květen 2017

CÍLE PROJEKTU:
  • zlepšení kvality výuky
  • tvorba a inovace výukových materiálů
  • zavedení nových výukových metod
  • realizace seminářů pro odbornou veřejnost

POPIS PROJEKTU: V rámci projektu proběhlo 6 zahraničních mobilit, během kterých učitelé Střední zdravotnické školy Beroun absolvovali nejenom jazykové kurzy anglického a německého jazyka, ale zejména se zaměřili na odborný jazyk v oblasti ošetřovatelství a rozšířili své metodické znalosti v oblasti nejnovějších výukových metod, zejména metody CLIL.

DISEMINAČNÍ AKTIVITY: Získané znalosti účastníci mobilit využili při tvorbě výukových materiálů, brožury pro studenty školy i sestry z partnerských institucí a sdíleli je i s odbornou veřejností v rámci seminářů pořádaných školou.
"Zlepšení kvality výuky ošetřovatelství v angličtině a zavedení výuky předmětu ošetřovatelství v němčině na Střední zdravotnické škole Beroun"
Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie. Za obsah webových stránek odpovídá výlučně autor. Webové stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
financováno z.png
"The improvement of Nursing in English teaching and Introducing of Nursing in German at the Secondary Medical School in Beroun"
This project is funded by Erasmus+ programme of the European Union. The European Commission support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one