EU flag-Erasmus+_vect_POS.jpg
NURSING in ENGLISH

DEUTSCH
für PFLEGE
szs beroun.png
V rámci projektu bylo uveřejněno několik článků v regionálním i odborném tisku. Článek o výuce ošetřovatelství v němčině metodou CLIL pro časopis Florence doposud nebyl otištěn, ale přesto si jej můžete stáhnou a přečíst na našem webu stejně jako článek o výuce ošetřovatelství v angličtině metodou CLIL, který byl publikován v květnu 2017 ve speciálu časopisu Řízení školy (http://online.rizeniskoly.cz/cz/casopis/rizeni-skoly/autor/karolina-bostlova).
obr.č.2. aktivita LOTTO - první pomoc.jpg
Popadni to!  84.98kB
Florence  76.87kB
"Zlepšení kvality výuky ošetřovatelství v angličtině a zavedení výuky předmětu ošetřovatelství v němčině na Střední zdravotnické škole Beroun"
Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie. Za obsah webových stránek odpovídá výlučně autor. Webové stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
financováno z.png
"The improvement of Nursing in English teaching and Introducing of Nursing in German at the Secondary Medical School in Beroun"
This project is funded by Erasmus+ programme of the European Union. The European Commission support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one